Our Team

We have put together the complete list of Presidents and their Secretaries with their tenure for your ready reference.

Dr. B. S Shetty

President

Mr. Shammi Gumbhir

Hon. Secretary

Mr. Rajesh Seth

Treasurer

Mr. Biren Patel

Editor

Mr. Rajinder Mathur

EII Chairman

Mr. Mikil Baval

National Jt. Secretary

Central Executive Committee

North Zone

 • Anil Seth
 • Arun Kapoor
 • Ashok Kumar Goel
 • Kanwaljit Singh
 • Rahul Khanna
 • Rajender Gupta
 • Rajinder Jain
 • Sanjay Goyal
 • Vishal Anand

East Zone

 • Bipul Talukdar
 • Sunirmal Nandi

West Zone

 • Dr.Bhavesh Modi
 • Dr.Deepesh Bagadiya
 • Hemant Palande
 • Jignesh Sheth
 • Rajnish Verma
 • Sanjiv Puri
 • Commander SK Nangia

South Zone

 • P.J.David
 • G. S. Ravi
 • Sanjay Malhotra
 • P. Siva Shanmugam
 • Udayraj Shetty
 • K.G. Unni Krishnan
 • P. Venkatesh Raju
1989-1990
1990-1991
1991-1994
1994-1997
1997-2000
2000-2003
2003-2006
2006-2009
2009-2012
2012-2015
2015-2018
2018-2021

Year 1989-1990 (ADHOC)

President: Mr. R. D. Mathur

Secretary: Mr. Viraf Doctor

Treasurer: Mr. S. D. Agarwal

Year 1990-1991

President: Mr. Vadhera D.

Secretary: Mr. Viraf Doctor

Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1991-1994

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Nitin Patel

Treasurer: Mr. Rammana Rao

Year 1994-1997

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Rajinder Mathur

Treasurer: Mr. Rajiv Seth

Year 1997-2000

President: Mr. Vadhera D.

Secretary: Mr. Rajinder Mathur

Treasurer: Mr. Vinod Baval

Year 2000-2003

President: Mr. Nitin Patel

Secretary: Mr. Vinod Baval

Treasurer: Mr. Naresh Kumar Puri

Year 2003-2006

President: Dr. B. S. Shetty

Secretary: Mr. Praveen Malhotra

Treasurer: Mr. Prakash Bagadiya

Year 2006-2009

President: Mr. Vinod Baval

Secretary: Mr. Firoz Merchant

Treasurer: Mr. Praveen Malhotra

Year 2009-20012

President: Mr. Rajinder Mathur

Secretary: Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer: Mr. Dinesh Bagadiya

Year 2012-2015

President:
Mr. Rajiv Seth

Secretary:
Mr. Praveen Malhotra

Treasurer:
Mr. Ashwani Kapoor

Editor:
Mr. Karan Bir Suri

Joint Secretary:
Mr. Rajnish Sharma

Year 2015-2018

President:
Dr. B. S Shetty

Secretary:
Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer:
Mr. Rajesh Seth

Editor:
Mr. Karan Bir Suri

Joint Secretary:
Mr. Amitabh Sachdeva

Year 2018-2021

President:
Dr. B. S Shetty

Secretary:
Mr. Shammi Gumbhir

Treasurer:
Mr. Rajesh Seth

Editor:
Mr. Biren Patel

EII Chairman:
Mr. Rajinder Mathur